Välkommen till min blogg som kommer att röra sig från det allra minsta till det allra största.

 

Göteborg den 29 september 2016

 

/Per